Slovenská čítanka na obrazovkách Českej televízie

Slovenská čítanka na obrazovkách Českej televízie

Slovenská čítanka na obrazovkách Českej televízie

Slovenská čítanka na obrazovkách Českej televízie

Minulý rok prevzal Slovenský inštitút v Prahe záštitu nad 22. ročníkom Mesiaca autorského čítania, ktorý vznikol v Brne a ktorého čestným hosťom bolo Slovensko. Podujatie prezentovalo tridsiatku slovenských spisovateľov od autoritatívnych mien až po začínajúcich autorov. V nadväznosti na to v priebehu roku 2022 vznikal unikátny dokumentárny cyklus Slovenská čítanka. Na projekte sa podieľalo ako hlavný producent české vydavateľstvo Větrné mlýny a ako koproducenti Česká televízia a Rozhlas a televízia Slovenska. Cyklus, ktorý začala vysielať Česká televízia v júli, vznikol s podporou Slovenského inštitútu v Prahe, Literárneho informačného centra a Audiovizuálneho fondu.

Dokumentárny cyklus Slovenská čítanka je audiovizuálna antológia súčasných slovenských literátov. V tridsiatich osemminútových dokumentárnych mini portrétoch predstavili slovenskí a českí režiséri tridsať súčasných slovenských spisovateliek a spisovateľov. V antológii sú zastúpené diela a autori rôznych žánrov, generácií a štýlov. Výsledný tvar by mal divákovi poskytnúť možnosť získať základné informácie, náhľad do sveta slovenskej literatúry, oboznámiť diváka s kľúčovými menami, a zároveň nabádať k hlbšiemu záujmu o modernú slovenskú literatúru.

Jednotlivé diely „čítanky“ trvajú 8 minút a sú voľnými filmárskymi esejami vyjadrujúcimi reflexiu osobnosti danej spisovateľky/spisovateľa a jej/jeho tvorby. Forma dokumentárnej eseje sa približuje portrétu, pričom režisérska pestrosť je zárukou, že nejde o suchopárne rozhovory o literatúre.

V dokumentárnom cykle sa postupne predstavia spisovatelia Jana Beňová, Mária Ferenčuhová, Mária Modrovich, Ivana Gibová, Milo Janáč, Silvester Lavrík, Peter Balko, Peter Šulej, Agda Bavi Pain, Etela Farkašová,  Ondrej Štefánik, Katarína Kucbelová, Erik Jakub Groch, Laco Kerata, Ivan Medeši, Ivan Štrpka, Zuzana Šmatláková, Marek Vadas, Alena Sabuchová, Dominika Moravčíková, Veronika Šikulová, Michal Hvorecký, Pavol Rankov, Mila Haugová, Zuska Kepplová, Peter Repka, Michal Tallo, Balla, Richard Pupala a Martin M. Šimečka.

Medzi režisérmi sa objavujú mnohé renomované mená, ale aj začínajúci tvorcovia. I. Ostrochovský, R. Kirchhoff, K. Polívková, P. Pekarčík, L. Cmiral, I. Bystričan, J. Strnad, H. Nováková, J. Zykmund, J. Krajbich, R. Sedláček, O. Šálek, K. Přibylová, P. Klusák, J. Horák, M. Pazmán, M. Jiřinec, A. Slováková, M. Repka, J. Beran, M. Kyšperský, G. Zajtko a L. Králová. Režiséri sa zároveň usilovali o inovatívne formy spracovania portrétov.

Dokumentárny cyklus môžete sledovať na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/14301961359-slovenska-citanka/

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru