Newsletter

Zásady ochrany osobních údajů

Newsletter

V souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; nařízení GDPR) souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Slovenským institutem v Praze v souvislosti se zasíláním newsletteru. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil/a s níže uvedenými informacemi týkajícími se zpracování mých osobních údajů, které vyplývají z informační povinnosti stanovené v čl. 13 nařízení GDPR, a rovněž jsou mi známa všechna má práva, stanovená v čl. 15–20 nařízení GDPR.

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru