Ředitel/ka

Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D.

Ředitel/ka

VZDELANIE

2008 - 2011 Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy
(Filológia – Slovanské literatúry a Divadelná veda)
1984 - 1988 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, (Žurnalistika s televíznou špecializáciou)

PROFESIONÁLNA KARIÉRA

od 15. decembra 2020 Riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe
od roku 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v Slovenskej republike
2018 - 2020 Projekt Storočnica SND (1920 – 2020) pre Rozhlas a televíziu  Slovenska –
námet, scenár a realizácia 10-dielnej dokumentárnej historickej eseje k 100. výročiu Slovenského národného divadla
2016 - 2017 Tvorivé štipendium Fondu na podporu umenia
(výskum umeleckého diela herca, režiséra a pedagóga Martina Hubu)
2012 - 2016 Hodnotiteľka Divadla na Vinohradech v Prahe
2012 - 2014 Spolupráca s Divadelným ústavom Bratislava na projekte Prolegomena Dejín divadla na Slovensku I. Vývin slovenského profesionálneho divadla po druhej svetovej vojne (1945 - 1968)
2008 - 2011 Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe
(Filológia – Slovanské literatúry a Divadelná veda)
2001 - 2005 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe)
1995  Tvorivé štipendium Slovenského literárneho fondu na prípravu publikácie Súčasná americká dráma
1988 - 1993 Slovenská televízia Bratislava, Hlavná redakcia publicistiky a  dokumentaristiky (odborná redaktorka, o i. magazín Kultúrna revue o dramatických umeniach a i.)    

pdf Ľubica Krénová - výber z publikačnej činnosti

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru