O nás

Slovenský institut v Praze

O nás

Vitajte na stránkach Slovenského inštitútu v Prahe

Slovenský inštitút v Prahe je súčasťou diplomatického zastúpenia Slovenskej republiky v Českej republike. Zároveň patrí do siete ôsmich inštitútov vo svete, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v Slovenskej republike.

Inštitucionálnou filozofiou Slovenských inštitútov je vytvárať a šíriť pozitívne povedomie o Slovensku, pričom hlavným nástrojom jej úspešnej transformácie do praxe je prezentácia  kultúry a umenia ako najlepšieho a najúčinnejšieho vyslanca krajiny.

Slovenský inštitút v Prahe má svoje špecifikum. Nemožno opomenúť fakt, že sa konštituoval na pôde bývalého Domu slovenskej kultúry, kde sa schádzali predovšetkým Slováci žijúci v dovtedajšej Československej federatívnej republike. Od svojho založenia v roku 1994, bezprostredne po vzniku Slovenskej republiky, začal novú éru prezentácie slovenskej kultúry a umenia, ktorej prioritou je otvárať sa českej verejnosti a viesť s ňou tvorivý, vzájomne inšpiratívny dialóg. Naše mladé republiky naďalej zostávajú, aj v dôsledku historickej previazanosti, najbližšími partnermi s najpríbuznejšími kultúrami i jazykmi. 

V roku 2004 sme sa, obe krajiny, opäť po mnohých desaťročiach začlenili do širšieho európskeho kultúrneho priestoru a stali sa legitímnou súčasťou Európskej únie. V rámci nej sa usilujeme rozvíjať a prehlbovať kultúrne vzťahy a spoluprácu v menších zoskupeniach ako je Vyšehradská skupina s Maďarskom a Poľskom či Slavkovský formát s Rakúskom, ale aj na väčších platformách ako Stredoeurópska kultúrna platforma či Európska únia národných kultúrnych inštitútov (EUNIC).

Našou ambíciou je sprostredkovávať obraz o Slovensku ako krajiny s bohatým kultúrnym dedičstvom, ale aj so silným potenciálom súčasného umenia v oblasti literatúry, hudby, divadla, filmu, vizuálneho umenia, architektúry či dizajnu, v širšom zmysle kultúry aj vedy a inovácií, a to zmysluplným, komunikatívnym a moderným jazykom.

Od roku 2022 sídlime v impozantných priestoroch budovy na Hybernskej 1, ktorá sa nachádza v samom centre starého mesta Prahy. 

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru