Úvodní slovo

Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D.

Úvodní slovo

Milí priatelia slovenskej kultúry a umenia, milí návštevníci podujatí Slovenského inštitútu,

dovoľte mi, aby som Vás pozdravila v novom roku 2024 a zapriala Vám veľa zdravia, šťastia a úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Ďakujem Vám, že ste zachovali priazeň Slovenskému inštitútu v minulom roku aj počas náročného obdobia sťahovania sa a stavebných úprav našich nových reprezentačných priestorov na Hybernskej 1 a navštevovali naše akcie všade, kde sme sa snažili prezentovať slovenskú kultúru a umenie.

V nastávajúcom roku si pripomenieme mnoho významných výročí. Z pohľadu zahranično-politického ukotvenia Slovenska je to predovšetkým 20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Osemdesiat rokov uplynie od najvýznamnejšieho míľniku novodobých slovenských dejín – Slovenského národného povstania. Pre Slovenský inštitút v Prahe bude významné aj naše jubileum – 30. výročie jeho vzniku, ako úplne prvého v rámci siete Slovenských inštitútov.

Keďže najdôležitejšou úlohou Slovenského inštitútu je prezentácia slovenskej kultúry a umenia, nemožno nespomenúť z tejto oblasti aspoň tie najdôležitejšie výročia.

Úvodná strana nášho e-bulletinu odkazuje k umeleckému dielu Janka Alexyho, zakladateľskej osobnosti slovenskej výtvarnej moderny, popredného literáta a kultúrneho organizátora, ktorého 130. výročie narodenia uplynie práve v januári.

Rovnako v januári si pripomíname 200. výročie od prvého zverejnenia lyricko-epickej básne Jána Kollára o oslave vlasti a ženy Slávy dcéra.

Dvesto rokov nás delí aj od narodenia dvoch významných slovenských žien, priekopníčok ženskej vzdelanosti a emancipácie na Slovensku – zhodou okolností žien, ktoré prináležia k štúrovskej generácii. Prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej a predstaviteľky „šľachty ducha“ Adely Ostrolúckej.

Stopäťdesiat rokov nás delí od narodenia zásadných a dodnes inšpiratívnych slovenských spisovateľov – zakladateľa slovenskej realistickej drámy Jozefa Gregora Tajovského, ktorý dokázal s veľkým humorom vytvoriť nezabudnuteľné postavy zo života slovenského ľudu, a Janka Jesenského, ktorý trefný satirický pohľad zameriaval na slabosti malomestského človeka.

Ďalej si pripomenieme 160. výročie narodenia všestrannej osobnosti Jozefa Murgaša – rímskokatolíckeho kňaza, maliara, vynálezcu, priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie. V roku 2024 si tiež pripomenieme 130. výročie narodenia filmového tvorcu, etnografa a folkloristu Karola Plicku, pre ktorého boli rovnocenným domovom Česko aj Slovensko a ktorého práca pre Maticu slovenskú predstavuje veľké slovenské filmové dedičstvo (spomeňme len film Zem spieva). Stodvadsať rokov uplynie od narodenia básnika intelektuála, predstaviteľa ľavicovej avantgardy, ale aj „salónneho komunistu“ a obete tzv. buržoázneho nacionalizmu Ladislava Novomeského, a stodesať od narodenia básnika Pavla Horova, ktorého tvorba je dodnes aktuálna svojím protivojnovým humanismom.

Tohtoročných „storočníc“ je však najviac. Sté výročie narodenia novinárky a prekladateľky Agnešy Kalinovej, folkloristky a spoluzakladateľky súboru Lúčnica Ľuby Pavlovičovej-Bakovej, jazykovedca Šimona Ondruša, spisovateľa a publicistu Ladislava Ťažkého, či tragickej obete komunizmu režiséra Vladislava Pavloviča. Pripomienka stého výročia narodenia patrí aj dvom slovenským hercom, Jozefovi KroneroviLadislavovi Chudíkovi. Prvého z nich najviac doma i vo svete preslávila postava Tóna Brtka v česko-slovenskom filme Obchod na korze, ktorý v roku 1966 získal cenu Oscar americkej Akadémie filmových umení a vied; druhý bol nielen vynikajúcim hercom, ale aj recitátorom a propagátorom slovenskej poézie 19. a 20. storočia. 

Rok 2024 bude patriť aj iným „storočniciam“, ktoré síce nepatria do oblasti umenia, ale ide o významné osobnosti či udalosti, ktoré nemožno v kontexte ostatných výročí nespomenúť. Sté výročie narodenia lekára, katolíckeho disidenta a väzňa za svoje presvedčenie Silvestra Krčméryho; rímskokatolíckeho kardinála Jána Chryzostoma Korca; či kardinála a emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozefa Tomka. Ale v roku 2024 napríklad uplynie aj sto rokov od uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha – Bratislava – Košice. A tiež si pripomenieme 100. výročie vzniku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

V neposlednom rade v roku 2024 uplynie 105 rokov od narodenia Milana Rastislava Štefánika – štátnika, diplomata, vedca a vojenského letca.

Bohatá minulosť je pevný duchovný základ pre prítomnosť a budúcnosť. Preto sa budeme snažiť prezentovať najmä Slovensko súčasnosti s potenciálom do budúcnosti. V slovenskej kultúrnej diplomacii je rok 2024 venovaný predovšetkým literatúre a  tanečnému umeniu. V záujme podpory prezentácie slovenskej pôvodnej tvorby sa vrátime k celoročnému cyklu Fokus na súčasnú slovenskú literatúru, ale budeme prezentovať nielen beletriu, ale aj odbornú literatúru. V rámci tanečného umenia sa môžete tešiť na hravé podujatie SĽUK-u, ale aj Dni slovenského súčasného tanca. Okrem prioritného zamerania Vám však aj tento rok budeme sprostredkovávať slovenské umenie v celej jeho šírke...

Teším sa na stretnutia s Vami!

 

Ľubica Krénová, riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru