100. výročie narodenia JÁNA PALÁRIKA

100. výročie narodenia JÁNA PALÁRIKA

100. výročie narodenia JÁNA PALÁRIKA

Pripomíname si 100. výročie narodenia JÁNA PALÁRIKA (1822 – 1870), katolíckeho kňaza, dramatika a novinára

Spolu s Jánom Chalupkom a Jonášom Záborským patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy 19. storočia. Venoval sa predovšetkým činnosti literárnej, publicistickej, organizačnej a vzdelávacej. Do povedomia sa dostal ako významný autor divadelných hier. Stal sa jedným zo zakladateľov modernej slovenskej drámy a priekopníkom divadla a divadelníctva na Slovensku. Dodnes sú na repertoári slovenských divadiel jeho hry Inkognito, Drotár a najmä Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.
Obrazová príloha: zdroj Matica slovenská

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru