Medzinárodná súťaž v dizajne Diploma Selection

Vizuální umění

Medzinárodná súťaž v dizajne Diploma Selection
Datum a čas

V mene Mgr. Ľubice Krénovej, Ph.D., riaditeľky Slovenského inštitútu v Prahe, by sme Vás radi informovali o možnosti zapojiť sa do medzinárodnej dizajnérskej súťaže Diploma Selection, ktorá sa uskutoční v rámci festivalu Desingblok, Prague International Design Festival v termíne 5. – 9. 10. 2022.

Súťaž s názvom Diploma Selection je venovaná absolventským prácam v oblasti dizajnu. Výber prác prebieha v dvoch súťažných kategóriách – produktový a módny dizajn. Svoje absolventské práce môžete do súťaže prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru uvedeného na webových stránkach festivalu do 11. júla 2022. Vybrané práce budú prezentované na festivale Designblok a víťazi majú možnosť získať finančnú odmenu 1.000 eur.

Viac informácií o súťaži, aj samotnom festivale nájdete na:

https://www.designblok.cz/en/diploma-selection/o-soutezi

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru