TRI DÁMY ČESKO – SLOVENSKÉHO KOSTÝMU

Vizuální umění

TRI DÁMY ČESKO – SLOVENSKÉHO KOSTÝMU
Datum a čas

Rok vizuálneho umenia 2023

TRI DÁMY ČESKO – SLOVENSKÉHO KOSTÝMU
Katarína Hollá / Alexandra Grusková / Katarína Štrbová Bieliková

15. 6. – 8. 8. 2023 | Slovenský inštitút v Prahe, Hybernská 1, Praha

Inauguračná výstava pri príležitosti otvorenia nového reprezentačného priestoru Slovenského inštitútu v Prahe na Hybernskej 1.

Slovenský inštitút v Roku vizuálneho umenia 2023 a v kontexte svetovej výstavy scénografie a divadelného priestoru Pražské Quradriennale pripravil výstavu, ktorá je zároveň koncipovaná aj k 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky a 30. výročiu vzniku samostatnej Českej republiky. Predstavuje kostýmové výtvarníctvo, teda disciplínu na pomedzí vizuálneho umenia, scénického umenia, ale aj filmového umenia. Konkrétne tvorbu troch slovenských kostýmových výtvarníčok, ktoré sa práve v posledných troch desaťročiach realizujú v slovenskom a českom umeleckom prostredí paralelne a rovnocenne. Ich tvorivé rozpätie kontinuálne premosťuje obe národné kultúry do spoločných česko – slovenských projektov. Všetky tri patria vo svojom odbore nielen medzi najlepšie, ale aj najoceňovanejšie.

Katarína Hollá ako divadelná kostýmová výtvarníčka participovala na celom rade inscenácií v Dejvickom divadle, v súčasnosti spolupracuje s národnými divadlami v Prahe a v Brne. Ako filmová kostýmová výtvarníčka bola viackrát nominovaná na filmové ocenenie Český lev, pričom v prípade spolupráce na filme je Hořící keř (réžia Agnieszka Holland) ho aj získala.

Alexandra Grusková má doménu predovšetkým v tvorbe kostýmov pre výpravné operné a baletné inscenácie. Spomedzi českých režisérov je dvornou spolupracovníčkou operného režiséra Jiřího Heřmana, s ktorým spolupracuje v Čechách aj v zahraničí, a tiež divadelného tandemu SKUTR. Okrem iného je viacnásobnou držiteľkou divadelného ocenenia DOSKY.

Katarína Štrbová Bieliková sa venuje filmovému kostýmu. Spolupracovala na dvadsiatke českých filmov, pričom je dvojnásobnou držiteľkou filmového ocenenia Český lev (2016, 2021) – za návrhy kostýmov do filmu Masaryk o Janovi Masarykovi (réžia Julius Ševčík) a Božena o Božene Němcovej. Je držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a poľského ocenenia Orol.

Pripravili: Slovenský inštitút v Prahe, Česká televize, Divadelný ústav Bratislava, Národné divadlo Brno, Národné divadlo Praha, Slovenské národné divadlo, Dejvické divadlo.

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru