KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA ČESKEJ REPUBLIKY  A 30. VÝROČIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hudba

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA ČESKEJ REPUBLIKY  A 30. VÝROČIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Datum a čas

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA ČESKEJ REPUBLIKY
A 30. VÝROČIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

15. 6. 2023 | 19:00 | Kostol svätých Šimona a Judy v Prahe, U Milosrdných, 110 00 Staré Město, Praha

Slávnostné podujatie je záverečným koncertom medzinárodného hudobného festivalu

České doteky hudby, ktorý sa dlhodobo zameriava na hudbu stredoeurópskeho regiónu. Slovenský inštitút zabezpečuje na koncerte účasť hlavného hudobného telesa – Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s poľským dirigentom Wojciechom Rodekom bude sprevádzať českú violistku Jitku Hosprovú a maďarskú huslistku Miranu Liú. V rámci programu koncertu zaujme významné miesto aj dielo zakladateľa modernej  slovenskej hudby Eugena Suchoňa Sinfonietta rustica z cyklu Obrázky zo Slovenska (Moderato, Adagio, Allegro assai).

Koncert je zároveň príspevkom Slovenského inštitútu v Prahe k súčasnému slovenskému predsedníctvu krajinám V4.

Podrobné informácie a vstupenky nájdete na: https://www.ceskedotekyhudby.cz/program/vlastenecke-ozveny1

Pripravili: České doteky hudby, Slovenská inštitút v Prahe, Lizstov inštitút – Maďarské kultúrne centrum Praha a Poľský inštitút v Prahe

Zdroj foto: denik.cz

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru