Životné jubileum MILY HAUGOVEJ

Životné jubileum MILY HAUGOVEJ

Životné jubileum MILY HAUGOVEJ

Srdečne blahoželáme slovenskej poetke MILE HAUGOVEJ (1942) k dnešnému životnému jubileu 80 rokov.

Podľa mnohých najlepšia slovenská poetka súčasnosti oslavuje dnes 14. júna významné jubileum 80 rokov. Mila Haugová
sa narodila v roku 1942 v Budapešti, v detstve sa však jej domovom stali viaceré mestá južného Slovenska. V
rokoch 1951 – 1953 bol z politických dôvodov väznený jej otec. Absolvovala Vysokú školu poľnohospodársku v
Nitre a neskôr pôsobila aj ako stredoškolská učiteľka. V čase okupácie Československa vojskami Varšavskej
zmluvy emigrovala do Kanady, do normalizačného Československa sa však po roku vrátila. Presťahovala sa do
Bratislavy, kde žije a tvorí dodnes. Debutovala v roku 1980 zbierkou básní Hrdzavá hlina. Pre jej autorskú poetiku
je charakteristická reflexia nad každodenným životom, rodinnými a partnerskými vzťahmi a ich krehkosťou. Tieto
témy sú výrazne lyrizované z pozície ženského subjektu intenzívne prežívajúceho najmä erotický aspekt
intímneho vzťahu. Umelecké texty Mily Haugovej sú tiež do veľkej miery inšpirované výtvarným umením,
konkrétne hrou farieb a svetla, a zároveň často obsahujú uvažovanie nad hodnotovými protipólmi v živote
človeka. Poetka sa venuje tiež umeleckému prekladu a za svoju básnickú tvorbu získala celý rad ocenení, z tých
najvýznamnejších možno spomenúť Cenu Dominika Tatarku z roku 2013 za knihy Cetonia aurata a Tvrdé drevo
detstva.

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru