Životné jubileum MÁRIE KRÁĽOVIČOVEJ

Životné jubileum MÁRIE KRÁĽOVIČOVEJ

Životné jubileum MÁRIE KRÁĽOVIČOVEJ

Srdečne blahoželáme slovenskej herečke MÁRII KRÁĽOVIČOVEJ (1927) k dnešnému životnému jubileu 95 rokov.

V júni sa dožíva úctyhodného jubilea slovenská herečka Mária Kráľovičová, ktorej dlhoročnú profesionálnu umeleckú cestu si nemožno predstaviť bez organického spojenia s poéziou. Pritom treba zdôrazniť, že jej herectvo sa vyvíjalo od lyrického typu k plnokrvným charakterovým postavám. Vynikala tak v tragických úlohách ako v komediálnych kreáciách. Začínala v martinskom divadle, kde iba v priebehu dvoch rokov vytvorila štrnásť postáv. Dôležitý úspech sa dostavil práve v Prahe na Divadelnej žatve, kde získala titul Talent roka za stvárnenie Aničky v inscenácii Tajovského hry Ženský zákon. O polstoročie neskôr jej v rovnakej hre pripadla úloha Dory Chomútskej,

ktorú stvárnila v jej rodnom záhoráckom dialekte. Po prestupe do Slovenského národného divadla v roku 1948 si najviac porozumela s režisérom Jozefom Budským. Ikonickou postavou týchto čias bola jej Marína v rovnomennej inscenácii zdramatizovanej Sládkovičovej poézie. Od tohto okamihu ju čakali stovky divadelných, televíznych a filmových postáv. Medzi nimi nechýbala Shakespearova Júlia, Ofélia, či komediálna postava pani Fordová, Hviezdoslavova Salome, Schillerova Amália, Brechtova Virginia, Arbuzovova Vala, Čechovova Sára z Ivanova aj Ranevská z Višňového sadu, Maggie Arthura Millera z inscenácie Po páde, Iwaszkiewiczova George Sandová, či Cocteaova Ona a mnohé ďalšie. V 80. rokoch intenzívnejšie spolupracovala s režisérom Milošom Pietorom (Vojnická v Platonovovi, Anna Andrejevna v Revízorovi). K jej osemdesiatinám jej SND venovalo hru S mamou Táne Kusej v réžii Romana Poláka, kde vytvorila postavu Terézie Klimovej, za ktorú bola nominovaná na divadelné ocenenie DOSKY. Za svoju umeleckú tvorbu získala celý rad ocenení.

foto zdroj: zurnal.pravda.sk

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru