V4 4V (VISEGRAD 4 – 4 VIOLONCELLI)

V4 4V (VISEGRAD 4 – 4 VIOLONCELLI)

V4 4V (VISEGRAD 4 – 4 VIOLONCELLI)

Slovenský inštitút v Prahe a České doteky hudby Vás pozývajú na

V4 4V (VISEGRAD 4 – 4 VIOLONCELLI)
18.
12. 2022 | 19:00 | Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha

Záverečné vrcholné podujatie v Roku slovenského hudobného umenia 2022, na ktorom medzinárodné violončelové kvarteto spoločne zahrá aj skladbu súčasnej slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej Kukulienka.

Koncert sa koná pri príležitosti slovenského predsedníctva krajinám V4 pod záštitou J. E. Rastislava Káčera, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike, ktorú udelil ešte počas svojho pôsobenia.

Z iniciatívy riaditeľky Ľubice Krénovej a v organizácii Slovenského inštitútu v Prahe vzniklo v roku 2005 kvarteto violončelistov. Zaujímavé je, že umelecký život voľne vytvoreného medzinárodného hudobného telesa pokračoval ďalej. Spoločne koncertovali tiež vo Varšave, v Paríži, v Ríme, ale aj v Skalici, či na medzinárodnom hudobnom festivale Konvergencie v Bratislave.

Originálnym dramaturgickým zámerom ich koncertov je nielen predstaviť  významných sólových interpretov, ale aj podporiť prezentáciu hudobnej tvorby
stredoeurópskeho regiónu. V nosnej časti koncertu teda jednotliví sólisti prezentujú súčasnú hudobnú tvorbu svojich krajín.
Na záver koncertu umelci spoločne vzdávajú poctu J. S. Bachovi, svetovému skladateľovi, ktorý je v dejinách hudby najviac spriaznený s hudobným nástrojom violončelo.

Interpreti: Jiří Bárta (CZ), Ditta Rohmann (HU), Aleksandra Ohar (PL), Jozef Lupták (SK).

Kompletný program a vstupenky:
https://www.ceskedotekyhudby.cz/program/v4-violoncelli

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru