TROJBOJ

TROJBOJ

TROJBOJ

TROJBOJ

Inscenované čítanie finálových textov súťaže DRÁMA

24. 2. | 17:00 | Kampus Hybernská, Hlavní sál, Hybernská 4, Praha

V roku 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a vzniku Českej republiky Vám predstavíme laureátov posledného ročníka súťaže zameranej na slovenskú a českú súčasnú drámu s názvom Trojboj, a to prostredníctvom inscenovaného čítania.
Po jeho skončení sa uskutoční diskusia s autormi a členmi poroty – o možnostiach a medziach slovenskej a českej súčasnej drámy.

TROJBOJ vznikol pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako pokus predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže DRÁMA – súťaže pôvodných slovenských a od roku 2010 aj českých dramatických textov.
Od roku 2005 sa TROJBOJ koná v rámci festivalu Nová dráma/New Drama.

TROJBOJ aj v poslednom ročníku súťaže pokračoval v tradícii prezentovania nových autorov v túžbe stimulovať záujem diváka o aktuálnu drámu a osviežiť spôsob inscenačného chopenia súčasnej drámy. Tvorcovia inscenovaného čítania sa pokúsili finálové texty predstaviť pomocou krátkeho úryvku a týmto uvedením zároveň poukázať na ich inscenačné možnosti.

TROJBOJ 2022
Finalisti súťaže DRÁMA 2021 (v abecednom poradí):
Jakub Čermák: Očistec si zaslouží každý
Tomáš Hájek: Sammuma
Dominik Reisel: Ľudia nikdy nezomrú

Porota súťaže Dráma 2021: Marta Ljubková, Mário Drgoňa, Lucia Mihálová, Lukáš Kopas, Vladislava Fekete

Inscenované čítanie, v ktorom účinkujú poprední slovenskí herci Katarína Šafaříková, Tomáš Vravník,
M
artin Hronský (hlas) režíroval renomovaný režisér Juraj Bielik.

Bližšie informácie:
https://www.kampushybernska.cz/2023/01/11/trojboj-2022-soucasne-ceske-a-slovenske-drama/

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru