Slovenští egyptologové učinili nečekaný objev

Slovenští egyptologové učinili nečekaný objev

Slovenští egyptologové učinili nečekaný objev

V září 2021 absolvovali egyptologové z Ústavu orientalistiky Slovenské akademie věd a odborníci podporovaní Nadací Gedida Aigyptose jedenáctou výzkumnou sezónu na archeologické lokalitě Tell el-Retábí. 

V září 2021 egyptologové z Ústavu orientalistiky Slovenské akademie věd a odborníci podporovaní Nadací Gedida Aigyptose ukončili jedenáctou výzkumnou sezónu na archeologické lokalitě Tell el-Retábí. Během výzkumu se jim nečekaně podařilo objevit další dvě hradby, které se částečně překrývají. Tento objev zásadně změnil představu o podobě zkoumané pevnosti.

Uvnitř pevnosti archeologové objevili mohutnou stavbu z nepálených cihel (opuky), jejíž vnější stěna se dochovala do výšky téměř půl metru. Účel stavby zůstává neznámý. Zajímavá je i další objevená stavba, v níž byly zatím nalezeny dva podstavce sloupů. Při výzkumu zde bylo objeveno také několik misek, kostra ryby, korálky a amfora z třetího přechodného období (11.-7. století př. n. l.). Archeologická lokalita Tell el-Retábí se nachází ve starověkém nilském údolí Vádí Tumilát, mezi dnešními městy Zagazig a Ismailía. Význam Tell el-Retábí v době faraonů však spočíval také v tom, že se v jeho blízkosti nacházely vodní zdroje.

 

 

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru