Slovensko má opäť nový minerál !

Slovensko má opäť nový minerál !

Slovensko má opäť nový minerál !
Argentopolybazit – je ďalší nový minerál, s typovou lokalitou v Kremnici. Vytvára čierne tabuľkovité kryštály až do veľkosti 5 milimetrov. Komisia pre nové minerály ho jednohlasne schválila 2. apríla 2022.
Argentopolybazit je novým členom skupiny polybazitu. Pre odborníkov je svojou štruktúrou a zložením nesmierne zaujímavý.
„Vzorky s argentopolybazitom sme prvý krát objavili v Kremnici už v roku 2008, ale že ide o nový minerál sme zistili len relatívne nedávno. Okrem toho bol nájdený aj v Novej Bani a na lokalite Arykevaam v Ruskej federácii.“ spresňuje Martin Števko z Ústavu vied o Zemi Slovenská akadémia vied, v. v. i. Na výskume spolupracoval spolu s kolegami z detašovaného pracoviska ústavu v Banskej Bystrici. Výskyt argentopolybazitu sa predpokladá aj na iných lokalitách sveta a to najmä v oblastiach s vysokou aktivitou striebra a zároveň absenciou medi v roztokoch.
 
Zdroj: Martin Števko a Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru