Prezentácia knihy

ZDENĚK DOSKOČIL: V ŽALÁŘI A VYHNANSTVÍ

Prezentácia knihy

Ladislav Novomestský v éře stalinismu a poststalinismu

V predvečer štátneho sviatku Deň vzniku Československa a na záver Mesiaca česko – slovenskej vzájomnosti sa bude konať prezentácia výnimočnej publikácie českého historika Zdeňka Doskočila o literátovi a politikovi Ladislavovi Novomeskom.

Slovenský básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský (1904 – 1976) patril k okruhu marxistických intelektuálov, ktorých v 50. rokoch kruto postihli stalinské represie. Monografia kladie dôraz na objasnenie príčin Novomeského obvinenia z tzv. slovenského buržoázneho nacionalizmu, jeho vyšetrovanie, odsúdenie a uväznenie, ako aj na básnikov dlhý nútený pobyt v Prahe spojený so zákazom publikovania a prežívaním na okraji spoločnosti, jeho neskoršiu politickú rehabilitáciu a postupný návrat do verejného života. Vykresľuje politický a ľudský portrét Novomeského a zamýšľa sa nad motívmi konania ľavicového umelca, ktorý celý svoj život zasvätil službe komunistickej myšlienke a po februári 1948 za to zaplatil prenasledovaním, stratou osobnej integrity a hlbokými pocitmi viny, znovu prebudenými a opätovne sklamanými nádejami a zničeným zdravím, no nikdy sa nedokázal rozísť s komunistickou stranou a jej ideológiou.  Knihu v roku 2021 vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Prezentácia sa uskutoční za účasti autora PhDr. Zdeňka Doskočila, Ph.D. a ďalších troch renomovaných historikov, ktorí budú rezprezentovať tri pohľady.
Slovenská historička PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. zo Slovenskej akadémie vied, český historik PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a slovenský historik PhDr. Vojtech Čelko z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR so slovensko – českou skúsenosťou.
Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru