Prezentácia knihy Pavla Kosatíka SLOVENSKO 30 LET POTÉ

Prezentácia knihy Pavla Kosatíka SLOVENSKO 30 LET POTÉ

Prezentácia knihy Pavla Kosatíka SLOVENSKO 30 LET POTÉ

Prezentácia knihy Pavla Kosatíka SLOVENSKO 30 LET POTÉ

25. 1. 2023 | 17:00 | Kampus Hybernská - Cirkulární hub, Hybernská 4, Praha 1

Čoskoro tomu bude tridsať rokov, čo sa Česká a Slovenská republika vydali každá vlastnou cestou. Na túto problematiku autor nazerá ako z hľadiska Slovákov, tak i Čechov.

Kniha zložená z reportáží, rozhovorov a analýz hľadá odpovede na mnohé otázky.
Sú slovenská a česká spoločnosť politicky zdravé?
Sme na maxime možného vo vzájomných vzťahoch?
Možno si reálne predstaviť aj užšie formy spolupráce, prospešnej demokracii v strednej Európe?
Autor neskrýva, že v tejto spolupráci vidí pre strednú Európu nádej, ako čeliť geopolitickým hrozbám.

Hosťami budú významné osobnosti českej a slovenskej akademickej obce.
Michal Stehlík, český historik a slovakista pôsobiaci na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity, kde zastával v rokoch 2006 až 2014 funkciu dekana.
Michal Vašečka, slovenský sociológ, programový riaditeľ na Bratislava Policy Institute. Odborne sa venuje etnickým, rasovým a migračným štúdiám, ako aj otázkam populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti.
Tretím hosťom bude Vojtech Čelko, historik slovenského pôvodu dlhodobo pôsobiaci v Čechách. V súčasnosti pracuje v Ústave pro soudobé dějiny Akademie Věd České republiky.

Podrobné informácie na:
Slovensko 30 let poté | Facebook

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru