Nedožité 90. narodeniny Miloša Urbáska (28. 7. 1932 – 14. 7. 1988)

Nedožité 90. narodeniny Miloša Urbáska (28. 7. 1932 – 14. 7. 1988)

Nedožité 90. narodeniny Miloša Urbáska (28. 7. 1932 – 14. 7. 1988)

Nedožité 90. narodeniny Miloša Urbáska (28. 7. 1932 – 14. 7. 1988)

Deväťdesiate narodeniny by oslávil aj neprávom polozabudnutý výtvarný umelec Miloš Urbásek, ktorý v rámci slovenskej výtvarnej scény predstavoval ojedinelý zjav. Venoval sa nefiguratívnemu umeniu, ktorého výstavy dokonca sám organizoval (napr. Konfrontácie, 1961, Bratislava). V 60. rokoch realizoval koláže z plagátov, z reprodukcií a z písmen. Jeho tvorba bola neskôr založená na syntéze lettrizmu, pop artu a princípov kinetického umenia. Rovnako aj on vystavoval pred pádom železnej opony v zahraničí, dokonca viackrát v západnom Nemecku. Pádu komunistického režimu sa však nedožil.

Foto: artcapital.sk

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru