Karol Drexler 18. 1. 1923 – 17. 7. 2001

Karol Drexler 18. 1. 1923 – 17. 7. 2001

Karol Drexler 18. 1. 1923 – 17. 7. 2001

Karol Drexler 18. 1. 1923 – 17. 7. 2001

V dnešný deň si pripomíname 100. výročie narodenia slovenského grafického dizajnéra, textilného výtvarníka a maliara Karola Drexlera.
Narodil sa v Banskej Štiavnici 18. 1. 1923.

Karol Drexler bol počas druhej svetovej vojny príslušníkom 1. čsl. armádneho zboru a už ako vojak-prieskumník robil autentické frontové kresby a skice, ktoré v roku 1975 publikoval vo vydavateľstve Pallas pod názvom „Z frontového skicára“.

Študoval na Vysokej škole technickej v oddelení kreslenia a maľovania u významných profesorov Jána Mudrocha, Dezidera Milliho a Gustáva Mallého.
Hlavnou oblasťou záujmu Drexlerovej tvorby sú krajinomaľby a zátišia, v rámci ktorých sa zameriaval predovšetkým na svoje bezprostredné okolie. Autor sa však podieľal aj na interiérovej výzdobe viacerých budov a kláštora vo Svätom Jure a venoval sa aj textilnej tvorbe. 

Zomrel 17. 7. 2001 v Svätom Jury.

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru