Jubilea

100. výročie narodenia LADISLAVA GUDERNU - slovenského maliara, grafika a ilustrátora

Jubilea

100. výročie narodenia LADISLAVA GUDERNU - slovenského maliara, grafika a ilustrátora

 

 

1. júna si kultúrna verejnosť pripomenie 100. výročie narodenia maliara, grafika, ilustrátora a tvorcu poštovej známky, ktorý bol jedným zo zakladateľov slovenského surrealizmu. 

Od začiatku svojej tvorby spolupracoval s nadrealistickými básnikmi, a to vo forme ilustrácií ich básnických zbierok a zborníkov. Guderna si našiel vlastný surrealistický rukopis, svojou výtvarnou aj teoretickou prácou sa zapájal do scény nadrealistickej poézie na Slovensku. Je považovaný za jedného zo zakladateľov slovenského výtvarného surrealizmu. Bol maliar, grafik, a vynikal aj v technike koláží. Po roku 1945 bol inšpirovaný fauvizmom, dielom G. Rouaulta, ale tiež analytickým a syntetickým kubizmom. V tomto období v jeho tvorbe prevláda motív kubistických hláv žien. Tu sa tiež prvýkrát objavuje forma polmesiaca, ako profilu ženskej hlavy. V 60. rokoch postupne nachádzal svoje surrealistické poňatie maľby. V aktoch, portrétoch a zátišiach zjednodušuje tvary, ktoré sa menia na symboly a získavajú monumentálny charakter. Typickým prvkom jeho tvorby je humor, irónia, odľahčenosť vo výraze a schopnosť spájať zdanlivo nesúrodé tvary. V roku 1968, na protest proti okupácii Československa, emigroval do Kanady. Najskôr žil v Toronte, roku 1979 sa presťahoval do Vancouveru, kde aj zomrel.

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru