Diploma Selection 2023

Diploma Selection 2023

Diploma Selection 2023

V mene Mgr. Ľubice Krénovej, Ph.D., riaditeľky Slovenského inštitútu v Prahe, by sme Vás radi informovali o možnosti zapojiť sa do medzinárodnej dizajnérskej súťaže Diploma Selection, ktorá sa uskutoční v rámci festivalu Desingblok, Prague International Design Festival v termíne 4. – 8. 10. 2023.

Súťaž s názvom Diploma Selection je venovaná absolventským prácam v oblasti dizajnu. Výber prác prebieha v dvoch súťažných kategóriách – produktový a módny dizajn. Svoje absolventské práce môžete do súťaže prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru uvedeného na webových stránkach festivalu do 10. júla 2023.

Vybrané práce budú prezentované na festivale Designblok a víťazi majú možnosť získať finančnú odmenu 1.000 eur.

Viac informácií o súťaži, aj samotnom festivale nájdete na:

Diploma Selection | Prague International Design Festival (designblok.cz)

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru