370. výročie narodenia Jána Brokoffa

370. výročie narodenia Jána Brokoffa

370. výročie narodenia Jána Brokoffa

S radosťou si pripomíname tiež 370 rokov od narodenia barokového sochára Jána Brokoffa. Rodák zo Spišskej
Soboty sa preslávil hlavne svojím pôsobením v Prahe, do ktorej zavítal po prvýkrát v roku 1675. Pôsobil na
viacerých miestach najmä v západných Čechách a v roku 1692 sa usadil v pražskom Starom Meste. Tu si otvoril
dielňu na rohu Skořepky a Uhelného trhu v blízkosti dnešnej ulice Národní třída. Medzi najznámejšie dielo Jána
Brokoffa patrí socha sv. Jána Nepomuckého na Karlovom moste. Brokoff vytvoril pre pôvodnú výzdobu mostu aj
ďalšie sochy, avšak tie čakali už iný osud. Súsošie Pieta bolo v roku 1859 presunuté do nemocnice Milosrdných
sestier sv. Karola Boromejského, kým sochy Svätý Jozef a Krst Krista boli zničené počas revolúcie v roku 1848 a
zachovali sa z nich len torzá, ktoré sú dnes uchované v Lapidáriu Národného múzea v Prahe. Ján Brokoff spolu so
svojimi synmi vytvoril tiež barokovú výzdobu pre Toskánsky palác na pražských Hradčanoch, kde v súčasnosti
sídli Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky.

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru