165. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia TERÉZIE VANSOVEJ

165. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia TERÉZIE VANSOVEJ

165. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia TERÉZIE VANSOVEJ

Pripomíname si 165. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia TERÉZIE VANSOVEJ, spisovateľky a významnej ženskej osobnosti slovenských kultúrno-spoločenských dejín

Terézia Zuzana Vansová bola spisovateľka a poetka, predstaviteľka prvej generácie slovenského realizmu. Bojovala za ženské práva, založila a redigovala časopisy pre ženy, bola funkcionárkou ženského spolku Živena, etnografkou a podporovateľkou ochotníckeho divadla. Uznávala
česko-slovenskú vzájomnosť, propagovala českú kultúru, najmä diela Boženy Nemcovej, ktoré prekladala do slovenčiny.
Ako spisovateľka disponovala veľkým počtom ženských aj mužských pseudoným, napr. Johanka Georgiadesová, Milka S., Milka Žartovnická, Nemophila, Neznáma veličina, P. Kronikár, P. Rokytovský, Reseda, Tereza Vansová-Medvecká či Terézka M. Bola priekopníčkou ženského románu na Slovensku. Sirota Podhradských (1889) bol prvý román napísaný ženou – spisovateľkou. V tvorbe sa odrážali jej politické, spoločenské a osobné záujmy. Čitateľov a čitateľky sa snažila zaujať pikantnými až bulvárnymi témami, v dielach zobrazovala vtedajšiu spoločnosť, módu, bývanie. Bola tiež autorkou divadelných hier. V roku 1927 získala štátnu cenu za román Kliatba.
Od roku 1967 sa organizuje celoslovenský festival umeleckého prednesu nesúci
jej meno a odkaz – Vansovej Lomnička.
Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru