155 rokov od narodenia Vavra Šrobára

155 rokov od narodenia Vavra Šrobára

155 rokov od narodenia Vavra Šrobára

155 rokov od narodenia Vavra Šrobára (9. 8. 1867 – 6. 12. 1950)

Vavro Šrobár je významná a zároveň nejednoznačná postava slovenských i česko-slovenských dejín. Pôvodným povolaním lekár sa osudovou zhodou okolností stal v roku 1918, takpovediac v okamihu vzniku Československa, najvýznamnejším slovenským politikom – ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Inými slovami, mal zásluhy na vzniku Československej republiky a vo svojej prvej funkcii sa postaral o odchod vojsk Maďarskej republiky rád zo Slovenska. Vavro Šrobár sa zaslúžil aj o budovanie a rozvoj Slovenska, keď napríklad stál pri zrode myšlienky, aby sa po vzore pražského Národného divadla založilo Slovenské národné divadlo. Napokon ale nevzniklo z potrieb národa „zdola“, ale na základe politického rozhodnutia „zhora“, ktoré bolo správne, no zároveň nedomyslené, pretože skutočné naplnenie slovenského národného divadla sa začalo realizovať až v roku 1932, keď vznikla samostatná Slovenská činohra. Osobnosti Šrobára je venovaná monografia slovenského autora historickej literatúry Ľubomíra Olacha Vavro Šrobár – osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948, z ktorej čerpal aj český autor historickej literatúry Pavol Kosatík pri písaní jedinečnej publikácie o Slovensku – Slovenské století. Tá vyšla na sklonku roku 2021 a na začiatku tohto roku ju prezentoval tiež Slovenský inštitút v Prahe. Obe publikácie vám odporúčame.

Foto: zurnal.pravda.sk

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru