100. výročie narodenia Vladimíra Mináča (10. 8. 1922 – 25. 10. 1996)

100. výročie narodenia Vladimíra Mináča (10. 8. 1922 – 25. 10. 1996)

100. výročie narodenia Vladimíra Mináča (10. 8. 1922 – 25. 10. 1996)

100. výročie narodenia Vladimíra Mináča (10. 8. 1922 25. 10. 1996)

Celé storočie už prešlo od narodenia slovenského spisovateľa Vladimíra Mináča. Prozaik, esejista, filmový scenárista, ale tiežpolitický činiteľ sa narodil 10. augusta 1922 v obci Klenovec v okrese Rimavská Sobota. Po gymnáziu absolvoval odbor nemčina – slovenčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Významnou skúsenosťou jeho mladosti bola aktívna účasť v Slovenskom národnom povstaní, ktorého tému vložil aj do svojich literárnych textov (román Smrť chodí po horách či trilógia Generácia). Počas bojov ho v roku 1944 nemecká armáda zatkla a bol dokonca internovaný v koncentračných táboroch Mauthausen a Dachau. V povojnových rokoch vnímal SNP nielen ako zlomový okamih národných dejín, ale tiež ako mravné východisko pre celé smerovanie spoločenského vývoja. Jeho kritické historické eseje, najmä Dúchanie do pahrieb, zostávajú dodnes predmetom diskusií, keďže v nich kriticky označoval Slovákov za národ s holubičou povahou. Kontroverzným zostáva dodnes aj jeho politické pôsobenie, pretože v období tzv. normalizácie pôsobil ako riaditeľ Matice slovenskej, čím jasne podporoval pretrvanie komunistického režimu. V roku 1989 odmietol prijať idey Nežnej revolúcie, pričom v rokoch 1990 – 1992 ešte zastával poslanecký mandát vo Federálnom zhromaždení. Zomrel 25. októbra 1996 v Bratislave.

Foto: zurnal.pravda.sk

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru