100. výročie narodenia TIBORA BÁRTFAYA

100. výročie narodenia TIBORA BÁRTFAYA

100. výročie narodenia TIBORA BÁRTFAYA
Pripomíname si 100. výročie narodenia TIBORA BÁRTFAYA (1922 – 2015), slovenského sochára.
 
 
Bol synom sochára Júliusa Bártfaya, ktorý bol spolu s Jánom Koniarekom považovaný za spoluzakladateľov moderného slovenského sochárstva 20. storočia. Tibor Bártfay patril k predstaviteľom novodobého sochárstva – v komornej i monumentálnej tvorbe. Vo svojich začiatkoch sa prihlásil k trendom proeurópskeho sochárstva, avšak časom sa stal privilegovaným sochárom v období tzv. normalizácie, ktorého prevažná časť tvorby vznikala na objednávku. Vytvoril viac ako 30 pamätníkov, vyše dvetisíc plastík a vyše šesťsto portrétnych podobizní, množstvo pamätných medailí, reliéfov. Venoval sa aj maľbe, kresbe a tvorbe koláží, v ktorých štýlovo viac smeroval od realizmu k znakovému symbolu. Jeho dielo je druhovo aj tematicky mnohostranné, ale tiež kontroverzné (napr. portrét Klementa Gottwalda). O i. je autorom viacerých architektonických i historických plastík (Pomník obetiam Mauthausenu či známa Fontána mieru na Hodžovom námestí v Bratislave).
Foto: Roman Plačintár
Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru