100. výročie narodenia Alojza Klima (3. 8. 1922 – 12. 10. 2000)

100. výročie narodenia Alojza Klima (3. 8. 1922 – 12. 10. 2000)

100. výročie narodenia Alojza Klima (3. 8. 1922 – 12. 10. 2000)

100. výročie narodenia Alojza Klima (3. 8. 1922 – 12. 10. 2000)

Alojz Klimo po štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po roku 1956 sa zúčastňoval na zahraničných výstavách, vrátane Biennale v Benátkach. Na jednej strane je autorom viacerých monumentálnych prác pre architektúru (napr. Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave), na druhej strane sa periodicky venoval ilustráciám, prevažne detských kníh, za ktoré získal viacero ocenení. Ľudové umenie ako inšpiračný zdroj poznačilo jeho kresbu. Časom sa najviac odovzdal grafike, v ktorej sa najintenzívnejšie rozvíjal. V prvej fáze v nej prevládala až kaligrafická znakovosť vecí a dejov, v druhom období kládol dôraz na „kontrastnú lineárnu skladbu lapidárnym rezom siluetových tvarov“. Čoraz viac pri tom používal montážne postupy a asamblážovú skladbu rozličných materiálov. V roku 1970 reprezentoval Československo na EXPO ´70 v japonskej Osake. Jeho dielo je zastúpené v zbierkach českých, slovenských, ale aj zahraničných galériách.

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru