100. výročie narodenia Alberta Marenčina (26. 7. – 9. 3. 2019)

100. výročie narodenia Alberta Marenčina (26. 7. – 9. 3. 2019)

100. výročie narodenia Alberta Marenčina (26. 7. – 9. 3. 2019)

100. výročie narodenia Alberta Marenčina (26. 7. – 9. 3. 2019)

Albert Marenčin bol všestranná umelecká a intelektuálna osobnosť, ktorá sa zapísala predovšetkým do dejín slovenskej literatúry, filmu a výtvarného umenia. Začínal ako novinár. Štipendijné štúdium na parížskej Sorbonne ho osudovo nasmerovalo k frankofónnej kultúre. Prvým konkrétnym výsledkom bol týždenník Parallèle 50 (pôvodne dvojmesačník – spoločná francúzsko-československá publikácia dvoch asociácií Československo-Francúzsko a Francúzsko-Československo). Týždenník sa neskôr stal „najlepšie informovaným periodikom o Strednej Európe“, žiaľ, už ako vitrína komunistických úspechov. Albert Marenčin nakrátko zaujal miesto na sekretariáte ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa v československej vláde. Od roku 1949 sa však v Československom štátnom filme v Bratislave na Kolibe prepracoval od lektora, dramaturga, scenáristu až na vedúceho 1. tvorivej skupiny Slovenskej filmovej tvorby, kde vznikali najzaujímavejšie filmy 60. rokov. Zároveň prednášal na Vysokej škole múzických umení a poučený európskou modernou, predovšetkým francúzskym surrealizmom, viedol Seminár moderného umenia. Na prahu tzv. normalizácie stratil obe pozície. Od roku 1974 bol však podľa Ústavu pamäte národa evidovaný v spisoch ŠtB ako spolupracovník. Až do odchodu do dôchodku pôsobil v Slovenskej národnej galérii, kde viedol Kabinet insitného umenia a orientoval sa predovšetkým na frankofónny svet. Od roku 1965 bol členom patafyzického hnutia v Paríži, od roku 1977 členom Skupiny českých a slovenských surrealistov. V roku 2003, keď francúzsky divadelný režisér parížskeho divadla Théâtre Molière Michel de Maulne založil frankofónny festival Capalest v Banskej Štiavnici, Albert Marenčin sa stal jeho prezidentom. Spomedzi publikačnej činnosti spomeňme monografiu o Júliusovi Jakobym Košický pustovník (1988), autobiografickú koláž Nikdy a Návraty na Muráň (1996), či knihu esejí Kacírske myšlienky (2016). Vydavateľstvo autorovho mladšieho syna Alberta Marenčin PT vydáva v roku 2022 knihu Ľudská totalita pripravenú na základe pozostalosti Alberta Marenčina, jeho denníkových záznamov, myšlienok, úvah i nápadov, a to predovšetkým z rokov 1996 – 2017.

Foto: literarnytyzdennik.sk

Facebook Instagram YouTube Zpět nahoru